Menü Kapat

İnsanoğlu, yüzyıllardır çözüm ve şifa arayışı içerisinde olmuştur.
Bu arayış gelişim sağlamakla birlikte birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Evet şifaya bir şekilde ulaşılmıştır.
Türkiye’nin coğrafi konumu, jeopolitik önemini artırmış, tarihsel akış, bilgi paylaşımının yoğun olduğu bir noktaya ülkemizi konumlandırmıştır.
Bu durum bilim insanlarının sayı ve kalitesini iyi seviyeye taşımıştır.
Beslenme, barınma, güvenlik, iletişim, ulaşım gibi temel yaşam esaslarının en üst seviyede sağlanabilmesi kaliteli, nitelikli yaşamı destekleyici, çoğalmayı sağlayan en önemli unsurlardır.
Bunların başında “iletişim” gelir ki! İnsanoğlu iletişimi kullanarak, aradığı çözümlere ve şifaya daha net sonuçlarla ulaşmıştır.
Diğer bir başlık “ulaşım” olarak gözlenmektedir. Dünyamız kurulduğu günden bu yana bütün canlılar ulaşabildiği ve ulaştırabildiği sürece etkinliğini sürdürmüştür.
Ülkemizde; bu temel esaslar o kadar güzel şekillenmiştir ki!
Hava, kara, deniz, demiryolu ulaşımı, üst düzey teknoloji ile sağlanan iletişim araçları, zengin mutfağı, konforlu otelleri, bölgesinde en iyi hastaneleri, misafirperver, güvenilir ve sıcakkanlı insanları, gelişmiş üniversite ve bilim adamlarını, kararlı ve çalışkan sosyal ve siyasal yapıyı en güzel şekilde bünyesinde barındırmayı başarmıştır.
Bu kazanımları nitelikli bir şekilde yaşayıp yaşatarak istenen verimli sonuç elde edilmiş olur.
HCWS, bütün bu gereklilikleri, insanoğlunun çözüm ve şifa arayışında en etkin rollerden birini üslenerek hizmetinize sunmaktadır. Tüm dünya insanlarına fayda için buradayız. HCWS ile çözüme ve şifaya hoş geldiniz.

Çözümlerle Sağlık Danışmanlığı

İnsan odaklı hizmet içinde etkin, süratli, kaliteli ve sosyal sorumluluk içerisinde hareket eden, toplumun güvenine sahip ve rasyonel bir hareket sağlayan, saygın bir kurum olmak olarak özetleyebiliriz. Bu öz değerlerle sağlık turizminin ülkemizde gelişmesine ve kökleşmesine fayda anlayışı sağlamak olarak da vizyonumuzu ifade edebiliriz. Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini artırarak, teknoloji ve kalite açısından sektörümüzde ülkemize ve dünyaya yaraşır bir kuruluş olmayı amaçlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kaliteli, adil, insan odaklı hizmet veren bir sistem içerisinde; sağlık turizmi alanında araştırmalar yapmak.
 • Raporlar hazırlamak, fuar ve tanıtım organizasyonlarında bulunmak. 
 • Alanında etkin hizmetler sunmak.
 • Sağlık turizmi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Sağlık Turizminin geliştirilerek ülkemiz turizmine katkıda bulunması noktasında ilgili tüm kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak.
 • Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından izleyerek şirketimizin başarısını ve hizmetimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri iyileştirmek.
 • Türkiye’ nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurtdışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek.
 • Yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının artırılması için strateji geliştirmek, katkı sağlamak.
 • Sağlık hizmetleri ihracatında, kamu/özel sektör koordinasyonunda ülke içinde lider pozisyonu üstlenmek.
 • İlaç, tıbbi cihaz ve malzeme konularında yerlileşme projesi kapsamında stratejik faaliyetlerde bulunarak cari açığı azaltıcı etki sağlamak.
 •